Wanneer een dierbare het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild, wilt u op een goede manier afscheid nemen. Ieder doet dat op zijn of haar eigen wijze want niemand is hetzelfde. En zo is ieder afscheid anders. En wil iedereen op een andere wijze afscheid nemen.kaars-640x480

Vertrouwd, herkenbaar, persoonlijk en respect zijn de kernbegrippen wanneer onze dierbare overledene de laatste eer wordt bewezen. Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld een levensloop een verkeerd of ongenuanceerd beeld geeft van de overledene. Of dat het definitief afscheid wordt ‘afgeraffeld’. Of dat een oppervlakkig nietszeggend verhaal wordt gehouden.

In tijden van verdriet en rouw neem ik graag de tijd, om met u, uw dierbare te kenschetsen. Om een warm, persoonlijk en respectvolle nagedachtenis samen te stellen.

Uw persoonlijke ervaringen en verhalen zullen centraal staan…       rouw